Persoonsgegevens die worden verwerkt

KLM Equipment Services BV (hierna: KES), gevestigd aan (1118 DJ) aan de Pakhuisstraat 1 te Schiphol kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KES verstrekt.
KES kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom KES uw gegevens nodig heeft

KES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan KES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang KES gegevens bewaart

KES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

KES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

KES maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KES bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan KES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KES heeft hier geen invloed op.
KES heeft Google geen toestemming gegeven om via KES verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kes-gse.nl. KES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

KES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KES maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KES op via info@kes-gse.nl . KES is als volgt te bereiken:

Postadres: Pakhuisstraat 1 1118 DJ Schiphol
Vestigingsadres: Pakhuisstraat 1 1118 DJ Schiphol
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34080775
Telefoon: +31 (0) 20 6492236
E-mailadres: info@kes-gse.nl

KLM Equipment Services is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020, welke implicaties heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Op dit moment onderzoeken wij hoe we de consequenties het beste kunnen implementeren in onze bedrijfsvoering. Uiteraard is uw privacy voor ons van groot belang. Wij proberen zo snel mogelijk adequate oplossingen te vinden. In onze privacy verklaring houden we u op de hoogte van de door ons toegepaste oplossingen.